กรุณากรอกแบบฟอร์มที่มี เครื่องหมาย * ให้ครบทุกช่องเพื่อทำรายการ

Payment Form
ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี Low Price Component โดย นายเด่นดวง เกตุปัญญา บัญชีออมทรัพย์ สาขารัชดาภิเษก 3 เลขที่บัญชี 106-234769-8
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี โลว์ไพรส์คอมโพเนนท์ โดย นายเด่นดวง เกตุปัญญา บัญชีออมทรัพย์ สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เลขที่บัญชี 726-2-36113-2
Allowed file extensions are jpg, gif, png. Max file size is 3 MB.
xx.xx.xx
โปรดระบุเป็นข้อความภาษาอังกฤษ A-Z, a-z
โปรดระบุเป็นข้อความภาษาอังกฤษ A-Z, a-z
โปรดระบุเป็นข้อความภาษาอังกฤษ A-Z, a-z
โปรดระบุเป็นข้อความภาษาอังกฤษ A-Z, a-z, 0-9 หรือ อักขระพิเศษ
*** หากไม่สามารถทำรายการได้ กรุณากรอกข้อมูลในช่องสีแดงให้ครบ หรือส่งข้อมูลมาทางอีเมลล์ lowprice_component@hotmail.com ***